tự do in

Vượt tường lửa đọc các trang bị chặn có phạm pháp không?

Vượt tường lửa đọc các trang bị chặn có phạm pháp không?
Members Public

Có bạn đọc thắc mắc với chúng tôi thế này: Luật Khoa bị chặn truy cập ở Việt Nam, vậy việc vượt tường lửa để truy cập Luật Khoa có phải là vi phạm pháp luật không? Về chuyện này, tôi xin trả lời như sau: Tính pháp lý của việc chặn một trang thông […]

Võ Văn Quản
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →