tự do lựa chọn

Quyền sinh con (hay không) và công lý dành cho phụ nữ

Quyền sinh con (hay không) và công lý dành cho phụ nữ
Members Public

Sau khi Luật Khoa đăng bài viết “Những phát ngôn đáng chú ý của Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg” ngày 26/09/2020, nhiều độc giả đặt câu hỏi về việc chuyển ngữ “abortion right” thành “quyền sinh con” thay vì “quyền phá thai” như cách thông thường. Ban Biên tập Luật Khoa đã trao đổi kỹ [&

Y Chan
Phụ nữ

Ủng hộ báo chí độc lập →