Tyron Coetzee

2018: Trung bình mỗi tuần xấp xỉ hai người bị xử tử hình

2018: Trung bình mỗi tuần xấp xỉ hai người bị xử tử hình
Members Public

Theo dữ liệu do chính phủ công bố và Luật Khoa ước tính, trung bình mỗi tuần ở Việt Nam có ít nhất ba người bị tuyên án tử hình và xấp xỉ hai tử tù bị tiêm thuốc độc. Nhưng án tử hình có giúp giảm tội phạm như chúng ta vẫn nghĩ? Tháng […]

Trần Phương
Án tử hình

Ủng hộ báo chí độc lập →