văn minh

Văn minh, tiện nghi, và những cái cây của người Hy Lạp

Văn minh, tiện nghi, và những cái cây của người Hy Lạp
Members Public

Hành trình nhận thức của nhân loại, từ một thế giới vô hạn đến những mầm cây cho tương lai.

Y Chan
Quan điểm
Triết lý giáo dục “coi con người là trung tâm” trong tác phẩm Émile của Rousseau

Triết lý giáo dục “coi con người là trung tâm” trong tác phẩm Émile của Rousseau
Members Public

“Mọi thứ từ bàn tay tạo hóa mà ra đều tốt; mọi thứ đều suy đồi biến chất trong bàn tay con người. Con người bắt ép một chất đất phải nuôi các sản phẩm của chất đất khác, một cái cây phải mang quả của cây khác … họ không muốn cái gì y […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →