vay mượn pháp luật

Ba trường phái cải cách pháp luật Việt Nam sau Đổi Mới

Ba trường phái cải cách pháp luật Việt Nam sau Đổi Mới
Members Public

Tương tự như thời kỳ vay mượn pháp luật Liên Xô những năm 1960, sau Đổi Mới, vay mượn pháp luật một lần nữa là sự đặt chồng các khái niệm pháp lý của nước ngoài lên tổ chức xã hội và cấu trúc nhận thức pháp lý bản xứ. Phần này của chương xem […]

Étranger Nguyen
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →