Étranger Nguyen

Cải cách thể chế tại Việt Nam – Khi thay đổi không là điều tất yếu

Cải cách thể chế tại Việt Nam – Khi thay đổi không là điều tất yếu
Members Public

Kỳ trước: Kỳ 9 Dịch giả: Étranger Nguyen Dịch từ chương “Changing Concepts of Socialist Law in Vietnam” của tác giả John Gillespie Trích từ “Asian Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform” (“CNXH và thay đổi luật pháp ở châu Á: Động năng của cải cách ở Việt Nam và

Étranger Nguyen
sách
Ba trường phái cải cách pháp luật Việt Nam sau Đổi Mới

Ba trường phái cải cách pháp luật Việt Nam sau Đổi Mới
Members Public

Tương tự như thời kỳ vay mượn pháp luật Liên Xô những năm 1960, sau Đổi Mới, vay mượn pháp luật một lần nữa là sự đặt chồng các khái niệm pháp lý của nước ngoài lên tổ chức xã hội và cấu trúc nhận thức pháp lý bản xứ. Phần này của chương xem […]

Étranger Nguyen
sách
Văn hóa đương đại làm hư hỏng người Việt?

Văn hóa đương đại làm hư hỏng người Việt?
Members Public

Thay vì xem xét làm thế nào các giá trị văn hóa toàn cầu – được lan truyền thông qua thương mại quốc tế, truyền thông, Internet, phim ảnh và du lịch – lại trở thành những nhân tố tiềm tàng phá vỡ sự tin tưởng vào truyền thống địa phương; các học giả chính […]

Étranger Nguyen
sách
“Chuẩn mực đạo đức” có thật sự cần thiết cho nền cộng hòa?

“Chuẩn mực đạo đức” có thật sự cần thiết cho nền cộng hòa?
Members Public

Trong tiến trình cải cách hành pháp và tư pháp, thay vì nhắm đến cải thiện một nền pháp quyền trọn vẹn và đầy đủ, nơi các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật; một công cụ khác được ra đời dùng để làm chuẩn mực […]

Étranger Nguyen
sách
Cuộc “xâm lăng” của chuẩn mực tư bản trong pháp lý xã hội chủ nghĩa – Phần 2

Cuộc “xâm lăng” của chuẩn mực tư bản trong pháp lý xã hội chủ nghĩa – Phần 2
Members Public

Sau những cuộc tranh luận về mặt chính trị cũng như kinh doanh – thương mại, quá trình hội nhập với thế giới tư bản phương Tây đẩy các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như các học giả kinh tế chính trị Marxist giải quyết câu hỏi quan trọng đặc trưng của nền kinh […]

Étranger Nguyen
sách
Cuộc “xâm lăng” của chuẩn mực tư bản trong pháp lý xã hội chủ nghĩa – Phần 1

Cuộc “xâm lăng” của chuẩn mực tư bản trong pháp lý xã hội chủ nghĩa – Phần 1
Members Public

Phần này của chương xem xét các tranh luận về chính trị, kinh tế, đạo đức, văn hóa và pháp luật trong ý nghĩa mới của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Theo sau chương trình “Đổi Mới” năm 1986, các nhà lập pháp bắt đầu tìm kiếm một hệ thống pháp luật hiệu quả […]

Étranger Nguyen
sách
Sự trở lại của đạo đức trị trong pháp chế xã hội chủ nghĩa

Sự trở lại của đạo đức trị trong pháp chế xã hội chủ nghĩa
Members Public

Khi mà các khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa thuần khiết khó tìm được chỗ đứng trong một xã hội chưa được giải phóng hoàn toàn về tư tưởng, các nhà lãnh đạo Việt Nam trở lại con đường  áp dụng kết hợp các giá trị của Nho giáo. Liệu đó có phải […]

Étranger Nguyen
sách
Chủ nghĩa Marx – Lenin bách chiến bách thắng

Chủ nghĩa Marx – Lenin bách chiến bách thắng
Members Public

Ở phần này, tác giả John Gillespie giải thích sự thống trị bất biến của các nguyên tắc triết học Marx trở thành rào cản cho mọi nỗ lực địa phương hóa những quy tắc pháp luật chủ nghĩa xã hội áp dụng tại Việt Nam. Điều này đồng thời cũng biến pháp luật chủ […]

Étranger Nguyen
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →