xây dựng quốc gia

Làm thế nào để kiến tạo một quốc gia dân chủ? - Bài học từ một tiểu luận thời Việt Nam Cộng hòa

Làm thế nào để kiến tạo một quốc gia dân chủ? - Bài học từ một tiểu luận thời Việt Nam Cộng hòa
Members Public

Học để lựa chọn, chứ không phải học để làm theo và bắt chước một cách mù quáng.

Trịnh Hữu Long
Đọc sách cùng Đoan Trang
Xây dựng quốc gia qua một nền “tôn giáo công dân”

Xây dựng quốc gia qua một nền “tôn giáo công dân”
Members Public

Sự đa dạng tôn giáo có thể giúp củng cố, thay vì làm xói mòn trật tự chính trị.

Jason Nguyen
Quốc gia đáng sống
Xây dựng và hòa giải quốc gia: Hành trình của Nam Phi hậu apartheid

Xây dựng và hòa giải quốc gia: Hành trình của Nam Phi hậu apartheid
Members Public

Công khai thừa nhận các sai lầm trong quá khứ là việc tối quan trọng để hòa giải dân tộc.

Jason Nguyen
Quốc gia đáng sống
Những bài học từ hành trình kiến tạo dân chủ của Bhutan

Những bài học từ hành trình kiến tạo dân chủ của Bhutan
Members Public

Càng nhiều thành phần tham gia vào tiến trình dân chủ, kết quả sẽ càng khả quan.

Jason Nguyen
Quốc gia đáng sống
Xây dựng quốc gia qua những công trình xanh: Bài học từ Singapore

Xây dựng quốc gia qua những công trình xanh: Bài học từ Singapore
Members Public

Các tòa nhà không tiêu tốn năng lượng ở Singapore đang truyền cảm hứng cho cả thế giới.

Jason Nguyen
Quốc gia đáng sống
Mỗi công dân là một nhà kiến tạo quốc gia

Mỗi công dân là một nhà kiến tạo quốc gia
Members Public

Công dân kiến tạo quốc gia, nhưng luôn cần các thiết chế tốt.

Jason Nguyen
Quốc gia đáng sống
Ấn Độ: Doanh nghiệp đóng vai trò gì trong sự nghiệp kiến quốc?

Ấn Độ: Doanh nghiệp đóng vai trò gì trong sự nghiệp kiến quốc?
Members Public

Chính phủ, xã hội dân sự và doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với nhau để xây dựng đất nước.

Huỳnh Minh Triết
Quốc gia đáng sống
Dựng xây một đất nước: Bài học từ thời lập quốc của Burma

Dựng xây một đất nước: Bài học từ thời lập quốc của Burma
Members Public

Bài học kiến quốc từ một trong những nhà giáo dục vĩ đại nhất Myanmar.

Jason Nguyen
Quốc gia đáng sống

Ủng hộ báo chí độc lập →