Luật Khoa tạp chí ra mắt độc giả

Kính thưa quý vị độc giả,

Ban Biên tập Luật Khoa tạp chí đã chờ đợi ngày hôm nay, 5/11/2014, từ nhiều tháng trước để chính thức ra mắt độc giả và đóng góp các bài viết của mình vào các cuộc thảo luận xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước những thách thức của thời kỳ hội nhập, trong đó có thách thức hội nhập về các chuẩn mực pháp lý cũng như thách thức cải cách hệ thống pháp luật theo hướng tôn trọng quyền con người và xây dựng nhà nước pháp trị, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải mở ra các diễn đàn cởi mở và chuyên sâu về các vấn đề pháp lý để thúc đẩy sự tiến bộ chung của văn hóa pháp lý ở Việt Nam.

Logo-LKTC-No-Background

Là một ấn phẩm chuyên ngành về pháp luật, Luật Khoa tạp chí hướng tới việc cung cấp thông tin và kiến thức pháp lý cho cộng đồng, thảo luận về các vấn đề pháp lý cũng như các sinh hoạt chuyên môn của giới hành nghề luật và sinh viên luật, thúc đẩy việc học tập và nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam.

Với mong muốn xây dựng một tạp chí pháp luật hữu ích cho độc giả, Luật Khoa đặt nguyên tắc tự do báo chí và tự do học thuật lên trên hết, đồng thời từ chối đi theo bất cứ xu hướng chính trị, tôn giáo hay thương mại nào. Các bài viết được đăng tải trên Luật Khoa tạp chí có thể thể hiện nhiều quan điểm pháp lý khác nhau và trái ngược nhau nhưng luôn luôn đảm bảo tính khoa học.

Là một tạp chí phổ thông, Luật Khoa coi trọng các bài viết dễ tiếp cận cho số đông, được trình bày bằng một cấu trúc rõ ràng, với cách hành văn đơn giản, mạch lạc và ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu.

Là một đóng góp nhỏ cho xã hội nhưng được xây dựng dựa trên các nỗ lực nghiên cứu và làm việc nghiêm túc của các biên tập viên và cộng tác viên, Luật Khoa tạp chí hy vọng có thể đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận độc giả Việt Nam quan tâm tới các vấn đề pháp lý và mong nhận được sự cộng tác của tất cả quý vị. Mọi góp ý và bài viết xin được gửi về địa chỉ editor@luatkhoa.org.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm tới Luật Khoa tạp chí và chúc quý vị tìm kiếm được nhiều kiến thức hữu ích ở đây.

Ban Biên tập

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.