12 địa chỉ học Thạc sĩ Nhân quyền ở Vương quốc Anh

Trường Kinh tế và Chính trị London (LSE) là nơi gặp gỡ của nhiều nhà kinh tế, chính trị gia và nhà hoạt động nổi tiếng thế giới.

12 địa chỉ học Thạc sĩ Nhân quyền ở Vương quốc Anh
Trường Kinh tế và Chính trị London (LSE) là nơi gặp gỡ của nhiều nhà kinh tế, chính trị gia và nhà hoạt động nổi tiếng thế giới. Ảnh: GQ Magazin.

Muốn học Thạc sĩ về Nhân quyền ở Vương quốc Anh thì nên đi đâu? Luật Khoa giới thiệu đến quý độc giả 12 cơ sở đào tạo nhân quyền có uy tín ở Anh và Ireland.

1. Đại học Essex | Trung tâm Nhân quyền | Colchester

Trung tâm Nhân quyền tại Đại học Essex, Colchester, Vương quốc Anh cung cấp nhiều cơ hội theo học nhân quyền cho sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân. Sinh viên có thể tham gia nhiều nghiên cứu và các dự án tiếp cận cộng đồng do trung tâm tài trợ. Trong đó có Mạng lưới Chuyển tiếp Tư pháp Essex,  Đơn vị Nhân quyền Iran, Dự án Tự chủ Essex và các trại giam, Chương trình Quyền và Công lý Xã hội.

Bên cạnh các chương trình này, trung tâm cung cấp một chương trình Tiến sĩ cho những sinh viên có mong muốn nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề nhân quyền. Chương trình Tiến sĩ có thể linh hoạt hoàn thành trên cơ sở toàn thời gian hoặc bán thời gian, với nhiều cơ hội nhận được tài trợ.

2. Trường Queen Mary | Đại học London | Thạc sĩ Luật Nhân quyền (LLM)

Để hoàn thành chương trình, sinh viên phải học toàn thời gian 1 năm hoặc bán thời gian 2 năm tại trường. Mọi sinh viên toàn thời gian hoàn thành khóa học của hai học kỳ, lựa chọn chương trình học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn mà mình quan tâm và mục tiêu nghề nghiệp.

Thêm vào đó, cả sinh viên toàn thời gian và bán thời gian đều phải hoàn thành luận án 15.000 từ dựa trên nghiên cứu độc lập của mình. Ba sinh viên của chương trình sẽ được lựa chọn để thực tập hè tại Viện Nhân quyền Anh quốc.

3. Trường Kinh tế London | Trung tâm Nghiên cứu Nhân quyền

Đây là một khóa học đa ngành, xem xét nhân quyền từ khía cạnh pháp lý, xã hội học và triết học. Sinh viên từ nhiều khoa và bộ môn khác nhau có thể theo học chương trình này.

Để hoàn thành chương trình, sinh viên toàn thời gian 1 năm và bán thời gian 2 năm cần thực hiện một luận án 10.000 từ.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng tạo nhiều cơ hội cho sinh viên tham gia nghiên cứu và theo học các khóa học mà không cần phải đạt một trình độ nhất định nào như là mục tiêu cuối cùng.

4. Đại học College London | Thạc sĩ Nhân quyền

Khoa Khoa học Chính trị của Đại học College London tại London, Anh cung cấp chương trình Thạc sĩ Nhân quyền. Chương trình dành cho những sinh viên mong muốn phát triển kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực này và muốn có tri thức nền tảng vững chắc đối với những vấn đề chính trị xã hội liên quan tới nhân quyền.

Chương trình kéo dài 1 năm toàn thời gian hoặc 2 năm bán thời gian. Mọi sinh viên sẽ học về luật quốc tế, những tiêu chuẩn và thể chế, lý thuyết nhân quyền và phương pháp nghiên cứu. Thêm vào đó, một luận án 10.000 từ sẽ được yêu cầu để hoàn thành bậc học này. Một số môn học sẽ do sinh viên tự chọn để phù hợp mục tiêu nghề nghiệp.

5. Đại học London | Trường Advanced Study | Thạc sĩ về Hiểu biết và Bảo vệ Nhân quyền

Yêu cầu 1 năm học toàn thời gian hoặc 2 năm học bán thời gian, chương trình bao gồm các khóa học về nhân quyền trong nhiều bối cảnh khác nhau và chiến lược để bảo vệ nhân quyền, cũng như luật nhân quyền quốc tế.

Sinh viên cũng có thể chọn các khóa học có nội dung chuyên sâu về bảo vệ nhân quyền và pháp luật nhân quyền, và xem xét nhân quyền từ nhiều khía cạnh đa ngành. Mọi sinh viên đều phải thực hiện luận án 15.000 từ với nhiều bài luận và bài kiểm tra có liên quan đến môn học. Để nhập học, sinh viên cần có bằng cử nhân hoặc tương đương cùng với khả năng tiếng Anh tốt.

6. Đại học London | SOAS | Thạc sĩ Luật Nhân quyền (LLM)

Trường Nghiên cứu Đông phương và châu Phi thuộc Đại học London tại London, Anh cung cấp khóa Thạc sĩ Luật Nhân quyền dành cho sinh viên đạt bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan.

Trong một năm toàn thời gian hoặc hai đến ba năm bán thời gian, sinh viên có cơ hội đánh giá các vấn đề nhân quyền ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Trung Đông và Trung Quốc. Chương trình bao gồm các khóa học liên quan đến pháp luật lao động, xung đột, bình đẳng giới và luật quốc tế. Sinh viên bắt buộc phải viết luận án về luật, dựa trên nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực mà mình quan tâm.

7. Đại học Nottingham | Thạc sĩ Luật về Nhân quyền (LLM)

Với khóa học linh hoạt kéo dài 1 năm, chương trình thạc sĩ cho phép sinh viên thiết kế đề cương học tập cho riêng mình, kết hợp và liên kết các học trình từ một danh sách hơn 15 lựa chọn.

Mọi khóa học đều được dạy theo khuôn khổ một buổi hội thảo nhỏ, giúp lớp học có thể dễ dàng thảo luận và trao đổi ý kiến. Một luận án là bắt buộc để hoàn thành khóa học. Để được xem xét nhập học, sinh viên phải có bằng cử nhân (hoặc tương đương) trong lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội hoặc luật.

8. Đại học Sussex | Thạc sĩ liên ngành về Nhân quyền

Sinh viên có thể hoàn thành khóa học toàn thời gian trong một năm hoặc bán thời gian trong hai năm. Là một chương trình đa ngành, khóa học là sự đánh giá về nhân quyền từ góc độ nhân chủng học, quan hệ quốc tế, luật pháp và khoa học chính trị.

Sinh viên sẽ theo các khóa học về nhân quyền và Chính trị học về văn hóa và chủ nghĩa tự do, Hiện đại hóa và Toàn cầu hóa trong học kỳ đầu tiên. Sau đó họ sẽ được chọn lớp học cho mình ở học kỳ hai. Học kỳ cuối sinh viên sẽ viết một luận án 13.000 từ  hoặc hoàn thành một công việc kèm theo luận án tốt nghiệp.

9. Đại học York | Thạc sĩ Ứng dụng Nhân quyền

Chương trình tập trung chủ yếu vào nhiều khía cạnh khác nhau của công lý xã hội, bao gồm chính sách công, luật và hoạt động xã hội. Được giảng dạy bởi các khoa từ nhiều ngành trong trường, chương trình có tính liên ngành và cũng có đào tạo quản lý dự án cùng nhiều lĩnh vực cần thiết khác. Sinh viên tham gia vào chuyến thực địa ở Nam Phi, có cơ hội làm việc với các NGO trong thực tế. Sinh viên phải hoàn thành luận án 12.000 từ trong học kỳ cuối của chương trình.

10. Đại học Strathclyde | Thạc sĩ Luật Nhân quyền (LLM)

Đây là chương trình sau đại học rất linh hoạt về Nhân quyền do Đại học Strathclyde cung cấp. Sinh viên đã tốt nghiệp bậc cử nhân hoặc có kinh nghiệm làm việc tại một vị trí liên quan đến nhân quyền đều có thể đăng ký. Sinh viên có thể hoàn thành ba khóa học trình để có một Chứng nhận Sau đại học (Postgraduate Certificate) hoặc sáu khóa học trình để có Bằng Sau đại học (Postgraduate Diploma). Những ai mong muốn đạt học vị chính thức cần hoàn thành 6 học trình và viết một luận án 15.000 từ.

Dù chương trình nào được chọn, sinh viên đều sẽ tham gia khóa học luật nhân quyền quốc tế và châu Âu , bảo vệ nhân quyền ở Anh quốc và nhân quyền so sánh.

11. Đại học Queen | Belfast  | Thạc sĩ Luật Nhân quyền (LLM)

Trường Luật tại Đại học Queen ở Belfast, Bắc Ireland, cung cấp chương trình Thạc sĩ Luật về Nhân quyền dành cho sinh viên đã có bằng cử nhân luật hoặc lĩnh vực liên quan.

Chương trình về cơ bản là toàn thời gian, với một năm học tập trải qua ba học kỳ. Trong học kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ học về luật nhân quyền quốc tế, luật nhân quyền và thực tiễn. Học kỳ thứ hai sẽ được dùng để hoàn thành những học trình tự chọn về những chủ đề quan tâm như bình đẳng, nhân quyền trong  thời đại xung đột, khủng bố xuyên biên giới, nhập cư và bảo vệ nhân quyền. Ở học kỳ cuối, sinh viên sẽ hoàn thành một luận án để tốt nghiệp.

12. Đại học Quốc gia Ireland | Galway | Thạc sĩ Luật Nhân quyền Quốc tế (LLM)

Được tổ chức bởi Đại học Quốc gia Ireland, Galway, chương trình Thạc sĩ Luật Nhân quyền Quốc tế cho phép sinh viên tập trung vào một lĩnh vực quan tâm gần gũi với mục tiêu sự nghiệp của họ. Đó là các lĩnh vực như luật hình sự quốc tế, luật nhân quyền quốc tế và hoạt động hòa bình, nhân đạo và xung đột. Cá nhân đã tham gia nghiên cứu nhân quyền độc lập có thể trở thành thạc sĩ luật thông qua chương trình thạc sĩ nghiên cứu. Sinh viên của chương trình thạc sĩ truyền thống được khuyến khích tham gia thực tập tại một tổ chức nhà nước, tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc một công ty tư nhân trước khi hoàn thành chương trình.

Dạ Lãm, dịch từ Where to study human rights in UK (Human Rights Careers)

___

Bài liên quan:

5 học bổng thạc sĩ luật và nhân quyền đáng chú ý năm 2017
10 khoá học online về luật và nhân quyền năm 2017

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.