Thay đổi chính sách comments trên luatkhoa.org

Thay đổi chính sách comments trên luatkhoa.org

Kính gửi quý bạn đọc:

Dưới mỗi bài viết trên luatkhoa.org đều có mục comments để người dùng Facebook có thể đăng bình luận. Thời gian qua, Luật Khoa để chế độ bình luận tự do và hoàn toàn không kiểm duyệt. Điều này tạo ra một môi trường thảo luận cởi mở, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều bình luận tấn công cá nhân với ngôn ngữ thù địch.

Nhằm loại bỏ những bình luận không phù hợp và nâng cao chất lượng các bình luận trên website, kể từ hôm nay, Luật Khoa sẽ áp dụng chế độ kiểm duyệt các bình luận với hai cơ chế:

– Bộ lọc các từ, ngữ thô tục sẽ tự động loại bỏ các bình luận chứa những từ, ngữ mà chúng tôi cho là không phù hợp cho một môi trường thảo luận lành mạnh.

– Sau khi lọt qua bộ lọc tự động, các bình luận còn lại sẽ được biên tập viên của Luật Khoa kiểm duyệt thủ công. Luật Khoa sẽ chỉ xét duyệt các bình luận có giá trị về thông tin hoặc cung cấp những lập luận tốt, giúp mở rộng nội dung bài viết. Các bình luận khác sẽ không được duyệt.

Lưu ý: Luật Khoa không kiểm duyệt các bình luận phản đối, phản biện nội dung bài viết, miễn là các bình luận phải đạt được các tiêu chí nêu trên.

Chính sách này chỉ áp dụng cho mục bình luận trên website luatkhoa.org, không áp dụng trên trang Facebook Luật Khoa tạp chí.

Trân trọng kính báo.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.