Luật Khoa trở thành đối tác của chương trình Amplify Asia (MDIF)

Luật Khoa tạp chí được chọn trở thành đối tác mới nhất thuộc chương trình xây dựng năng lực kinh doanh báo chí.

Luật Khoa trở thành đối tác của chương trình Amplify Asia (MDIF)
Đồ họa: Luật Khoa.

Ngày 11/04/2023, Quỹ Đầu tư và Phát triển Truyền thông (MDIF) thông báo đã chọn Luật Khoa tạp chí trở thành một trong tám đối tác mới nhất thuộc chương trình xây dựng năng lực kinh doanh báo chí - Amplify Asia.

Amplify Asia là chương trình tăng cường năng lực cho các tổ chức truyền thông độc lập trong khu vực thông qua các hoạt động đào tạo được thiết kế đặc biệt nhằm giúp các tổ chức này có thể phát triển bền vững về mặt tài chính.

Tessa Piper, Giám đốc Chương trình của MDIF, khẳng định: “Việc xây dựng năng lực kinh doanh của các đối tác nên có chức năng kép, vừa giúp họ tiếp cận nhiều độc giả hơn đồng thời củng cố tiềm năng bền vững về tài chính.”

Luật Khoa hy vọng với sự hỗ trợ từ chương trình Amplify Asia, trong tương lai, chúng tôi sẽ có thể chuyển đổi cơ cấu nguồn thu của mình, từ dựa gần như hoàn toàn vào các nguồn tài trợ sang dựa chủ yếu vào nội dung có thu phí và đóng góp từ độc giả.

Sẽ có nhiều sự thay đổi về cách thức vận hành của tòa soạn trong tương lai, nhưng Luật Khoa đã, đang và sẽ tiếp tục là một tổ chức phi lợi nhuận, phụng sự lợi ích công cộng.

Mọi góp ý, thắc mắc xin gửi tới: bbt@mail.luatkhoa.org.

Trân trọng cảm ơn.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.