2023: TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số bản án tử hình

Trên cả nước, ít nhất 189 người đã bị tuyên án tử hình trong năm nay.

2023: TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số bản án tử hình
Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

Đăng ký để đọc tiếp

Đăng ký ngay để đọc toàn văn bài viết này và truy cập tất cả các bài dành cho thành viên miễn phí (gói Free).

Đăng ký
Đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.