Dữ liệu: Các văn phòng tỉnh ủy tiêu bao nhiêu tiền từ ngân sách nhà nước?

Dữ liệu: Các văn phòng tỉnh ủy tiêu bao nhiêu tiền từ ngân sách nhà nước?
💡
Lời tòa soạn: Năm 2020, Bộ Tài chính khai trương Cổng Công khai Ngân sách Nhà nước. [1] Đây là một sản phẩm được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ. Theo chủ trương của chương trình, Cổng Công khai sẽ đăng tải các báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương. 

Tuy nhiên, sự tồn tại của Cổng Công khai không bảo đảm là mọi thông tin đều được cập nhật và sẵn có cho mọi người dân. Rất nhiều tập tin dữ liệu không tồn tại hoặc không thể tải về từ trang này. 

Bài này dựa trên một số dữ liệu về công khai tài chính thu thập được trên các cổng thông tin cấp bộ và cấp tỉnh. [2] Số liệu mới nhất có thể tìm thấy về quyết toán chi ngân sách cho các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh là năm 2021. Luật Khoa tạp chí sẽ tiếp tục thu thập thông tin về các địa phương khác qua các năm và cập nhật dữ liệu khi có thể. 

Toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam được tổ chức theo một cơ cấu song trùng kết hợp giữa các cơ quan chính quyền và cơ quan đảng. Đảng ở đây ý muốn nói là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở cấp trung ương, Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan quyền lực nhất bên đảng trong thời gian giữa hai kỳ đại hội, về mặt hình thức tương đương với cấp độ chính quyền trung ương (tức là Chính phủ, Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, v.v.).

Ở cấp tỉnh/thành, tỉnh ủy/thành ủy là cơ quan quyền lực nhất bên đảng, về mặt hình thức vận hành song song với toàn bộ cơ cấu chính quyền tỉnh/thành.

Thực tế, tỉnh ủy (đối với các tỉnh) và thành ủy (đối với các thành phố trực thuộc trung ương) là cơ quan quyền lực nhất ở cấp tỉnh. 

Văn phòng tỉnh/thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh/thành ủy, bên cạnh các cơ quan đảng khác như ban tổ chức, ban nội chính, ban tuyên giáo, v.v.

Văn phòng tỉnh/thành ủy vừa là tai mắt của Đảng Cộng sản, vừa có quyền năng điều binh khiển tướng về mọi mặt ở địa phương. Về nhân sự, văn phòng này không có nhiều người, thường gồm một chánh văn phòng, vài ba phó chánh văn phòng, và một đội ngũ cán bộ giúp việc.

Một mặt, văn phòng này là nơi đề ra và cố vấn (hay từ thường được dùng là tham mưu) hoạt động cho tỉnh/thành ủy. Mặt khác, đây cũng là nơi quản lý tiền tài của tổ chức đảng cấp tỉnh/thành. [3]

Do vậy, không có gì ngạc nhiên là văn phòng tỉnh/thành ủy được nuôi dưỡng nhờ nguồn ngân sách nhà nước dồi dào, bên cạnh các hoạt động “kinh tế đảng". Những số liệu sau đây càng làm sáng tỏ luận điểm trên.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.