anekdot

Anecdote – chuyện tiếu lâm xã hội chủ nghĩa

Anecdote – chuyện tiếu lâm xã hội chủ nghĩa
Members Public

Một năm thời thập niên 70, Đảng Cộng sản Liên Xô công bố một cuộc thi tạc tượng nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhà văn Pushkin. Giải ba thuộc về một tượng Pushkin đang ngồi đọc sách. Giải nhì thuộc về một tượng nhà cách mạng Lenin đang ngồi đọc một cuốn sách của […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →