bàn về dân chủ

Tải sách Bàn về dân chủ của Robert Dahl

Tải sách Bàn về dân chủ của Robert Dahl
Members Public

Luật Khoa tạp chí trân trọng giới thiệu bản dịch Việt ngữ tác phẩm “Bàn về dân chủ” của nhà khoa học chính trị Robert Dahl (Đại học Yale), được dịch giả Phạm Nguyên Trường chuyển ngữ, do Nhà xuất bản Giấy Vụn ấn hành năm 2015. Bản e-book do NXB Giấy Vụn cung cấp […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →