Bastiat

Đừng “kế hoạch hóa” xã hội loài người

Đừng “kế hoạch hóa” xã hội loài người
Members Public

Ayn Rand có lý khi nói rằng chìa khóa để thay đổi xã hội là triết học. Bà kêu gọi những người ủng hộ mình hãy trở thành những người trí thức mới. Và bà đã thành công, mặc dù con đường phía trước còn rất dài. Một triết gia khác, ông Karl Popper, người […]

Phạm Nguyên Trường
Thể chế
“Luật Pháp” – Khi đọc sách luật là cả một niềm vui

“Luật Pháp” – Khi đọc sách luật là cả một niềm vui
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Các thuật ngữ được hiểu theo ý nghĩa xác định trong bản dịch Luật Pháp của dịch giả Phạm Nguyên Trường, Nhà Xuất Bản Tri Thức. Lời giới thiệu của Giáo sư Walter E. William Cảm nhận đầu Với cái tên có nội hàm rộng lớn Luật Pháp (The Law – […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →