chính phủ

Bất tuân dân sự – Kỳ 6: Cuộc chiến thầm lặng với chính phủ

Bất tuân dân sự – Kỳ 6: Cuộc chiến thầm lặng với chính phủ
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Nhân vật
Bất tuân dân sự – Kỳ 2: Giá của một người trung thực

Bất tuân dân sự – Kỳ 2: Giá của một người trung thực
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Triết học
Bất tuân dân sự – Kỳ 1: Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất

Bất tuân dân sự – Kỳ 1: Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. 160 […]

Phạm Nguyên Trường
Thể chế
Café Luật Khoa: Đơn Kiện Qui Tam – Kiện Tụng Chống Tham Nhũng Thay Mặt Chính Phủ tại Mỹ

Café Luật Khoa: Đơn Kiện Qui Tam – Kiện Tụng Chống Tham Nhũng Thay Mặt Chính Phủ tại Mỹ
Members Public

Đơn kiện Qui Tam là một dạng kiện tụng đặc biệt của truyền thống Thông luật Anh-Mỹ. Qui Tam có nguồn gốc lâu đời, có thể đã khởi phát từ Luật La Mã. Qui Tam ban đầu được áp dụng tại Vương quốc Anh với mục đích giúp vua chúa người Anh thực thi luật […]

Cafe Luật Khoa
sách
Hoa Kỳ: Bạn có thể kiện cảnh sát, dù họ chỉ có ý định xâm phạm quyền của bạn?

Hoa Kỳ: Bạn có thể kiện cảnh sát, dù họ chỉ có ý định xâm phạm quyền của bạn?
Members Public

Phạm Nguyên Trường (dịch) Nếu một nhân viên nào đó bị giáng chức vì người sử dụng lao động nghĩ rằng người này đã tham gia vào những hoạt động chính trị được hiến pháp bảo vệ, thì người đó có thể kiện người sử dụng lao động nếu trên thực tế mình không làm […]

Phạm Nguyên Trường
Thời sự
TED Talks – Martha Mendoza: Vì sao người dân cần một chính phủ minh bạch và công khai – Kỳ 1

TED Talks – Martha Mendoza: Vì sao người dân cần một chính phủ minh bạch và công khai – Kỳ 1
Members Public

— Trương Tự Minh (lược dịch) Tháng 9/2012, tham gia trong loạt TED Talk có chủ đề “Công khai” tổ chức tại hạt Santa Cruz, California, Martha Mendoza, một nhà báo kỳ cựu của hãng tin Associated Press, chia sẻ về tầm quan trọng của nhà nước công khai, song song với những câu chuyện […]

Trương Tự Minh
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →