chính sách công

Không bỏ ai lại phía sau, vì sao người lao động nhập cư vẫn bỏ chạy?

Không bỏ ai lại phía sau, vì sao người lao động nhập cư vẫn bỏ chạy?
Members Public

Ba chữ I khiến cho chính sách hỗ trợ người dân trong đại dịch thất bại.

Văn Thương
Đọc sách cùng Đoan Trang
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 4 và hết: Làm thế nào để bớt “tư duy lớp mầm”

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 4 và hết: Làm thế nào để bớt “tư duy lớp mầm”
Members Public

Đừng sợ, ngồi vào chỗ của người khác, và nghĩ tiếp.

Y Chan
Xã hội
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 2: Thiếu tự do thông tin, rắn chuột mặc sức tàn phá

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 2: Thiếu tự do thông tin, rắn chuột mặc sức tàn phá
Members Public

Trong các thể chế độc tài, cơ chế phản hồi bị đứt gãy nghiêm trọng.

Y Chan
Xã hội
Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 1: Phát động diệt chuột, chuột càng sinh sôi

Hiệu ứng hổ mang – Kỳ 1: Phát động diệt chuột, chuột càng sinh sôi
Members Public

Khi những người ra chính sách không nhận biết hậu quả từ các quyết định của mình.

Y Chan
Xã hội
Câu đố hóc búa của Lý Quang Diệu dành cho mô hình dân chủ

Câu đố hóc búa của Lý Quang Diệu dành cho mô hình dân chủ
Members Public

Tác giả Graham Allison Phạm Nguyên Trường (dịch) Nhà lãnh đạo quá cố của Singapore cai trị không dân chủ nhưng hiệu quả. Xuất hiện câu hỏi: Mục đích tối thượng của chính phủ là gì? Ông Graham Allison hiện giữ chức vụ giám đốc trung tâm Belfer (Belfer Center for Science and International Affairs)

Phạm Nguyên Trường
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →