đại biểu

Edmund Burke – Đại Biểu Quốc Hội: Độc lập năng lực hay phục tùng số đông?

Edmund Burke – Đại Biểu Quốc Hội: Độc lập năng lực hay phục tùng số đông?
Members Public

Luật Khoa tạp chí Edmund Burke có một tầm nhìn hoàn toàn khác lạ về vai trò và sự độc lập của một người dân biểu. Edmund Burke (1729-1797) là một chính khách và nhà triết học chính trị người Ai-len. Ông chuyển tới sống tại Anh và hoạt động chính trị tại đây nhiều […]

Nhiều tác giả
Nhân vật
Ứng cử dân biểu Hoa Kỳ: Việc gì cứ phải luật sư?

Ứng cử dân biểu Hoa Kỳ: Việc gì cứ phải luật sư?
Members Public

Câu chuyện đằng sau dân biểu tại Hoa Kỳ – những chính trị gia chuyên nghiệp. (Bài trích) Nguyễn Quốc Tấn Trung Khác với mô hình tại Việt Nam, các dân biểu của Nghị Viện Hoa Kỳ (Bao gồm cả Hạ Viện và Thượng Viện) làm việc toàn thời gian với tư cách này. Theo […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →