dân chủ gián tiếp

Hậu Brexit – Kỳ 2: Lằn ranh dân chủ và độc tài số đông

Hậu Brexit – Kỳ 2: Lằn ranh dân chủ và độc tài số đông
Members Public

Một đám đông giận dữ cũng nguy hiểm không kém kẻ độc tài tàn bạo ngồi trên ngai vàng. Nền Dân Chủ Athen và Nên Dân Chủ Hiện Đại; Dân Chủ Trực Tiếp và Dân Chủ Gián Tiếp; Đâu là lằn ranh giữa dân chủ và nền độc tài đám đông? Loạt bài viết này […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế
Hậu Brexit – Kỳ 1: Dân chủ trực tiếp đã thất bại hơn 2000 năm trước như thế nào?

Hậu Brexit – Kỳ 1: Dân chủ trực tiếp đã thất bại hơn 2000 năm trước như thế nào?
Members Public

Một đám đông giận dữ cũng nguy hiểm không kém kẻ độc tài tàn bạo ngồi trên ngai vàng. Nền Dân Chủ Athens và Nên Dân Chủ Hiện Đại; Dân Chủ Trực Tiếp và Dân Chủ Gián Tiếp; Đâu là lằn ranh giữa dân chủ và nền độc tài đám đông? Loạt bài viết này […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →