dân trí

Ý thức chống dịch: dân trí thấp hay quan trí lỏng?

Ý thức chống dịch: dân trí thấp hay quan trí lỏng?
Members Public

Quy định phòng chống dịch dường như chỉ để phạt dân.

Yên Khắc Chính
Chính trị
Đánh đồng giải trí và dân trí: Vừa sai lầm, vừa tai hại

Đánh đồng giải trí và dân trí: Vừa sai lầm, vừa tai hại
Members Public

Điều gì xảy ra khi hai thái cực cùng tồn tại trong xã hội Việt Nam.

Y Chan
Quan điểm
Làm thế nào để so sánh dân trí?

Làm thế nào để so sánh dân trí?
Members Public

Tác giả Võ Văn Quản trong bài viết Từ COVID-19 nói về “dân trí thấp” có kết luận về dân trí tại Việt Nam “hiểu theo cái nghĩa đen của nó, rất cao. Cao không thua kém gì Hoa Kỳ”. Là một người đọc sách, biết mình, biết ta khi so sánh với dân trí […]

Lý Minh
Quan điểm
Từ COVID-19 nói về “dân trí thấp”

Từ COVID-19 nói về “dân trí thấp”
Members Public

Đã đến lúc loại bỏ khái niệm ngược ngạo và chậm tiến này khỏi các đối thoại chính trị ở nước ta.

Võ Văn Quản
Quan điểm
Sách “Dân chủ và dân chủ hóa”: Nhận thức cần thiết về dân chủ

Sách “Dân chủ và dân chủ hóa”: Nhận thức cần thiết về dân chủ
Members Public

Dân chủ hóa là quá trình chuyển đổi từ các thể chế quân chủ, độc tài, toàn trị sang thể chế dân chủ. Trong lịch sử nhân loại, tiến trình dân chủ hóa trải qua nhiều giai đoạn. Minh Anh Theo Huntington, cho đến nay nhân loại đã trải qua ba làn sóng dân chủ […]

Minh Anh
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →