đảng cộng hòa

Liệu Trump có làm thay đổi hẳn chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa?

Liệu Trump có làm thay đổi hẳn chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa?
Members Public

Trump không chỉ thách thức phe chính thống của Đảng Cộng hòa, ông còn đánh bật nền tảng đối ngoại của đảng này. Đây là nhận xét của Thomas Right, một nhà nghiên cứu của Viện Brookings. Ông đã đặt vấn đề về ảnh hưởng của chủ nghĩa Trump đối với chính sách ngoại giao […]

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế
Đại hội đảng “nhà người ta” diễn ra như thế nào

Đại hội đảng “nhà người ta” diễn ra như thế nào
Members Public

Cho đến nay, Luật Khoa đã có một số bài viết bàn về đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, bài viết “Dù là đảng viên hay không, người dân đang phải trả hàng nghìn tỷ đồng cho các đại hội đảng” chỉ ra rất rõ sự nhập nhằng trong […]

Võ Văn Quản
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →