đảng phái

Mô hình nhân sự Đảng Cộng Sản Trung Hoa – Kỳ 2: Thái tử Đảng và thế hệ hoài nghi

Mô hình nhân sự Đảng Cộng Sản Trung Hoa – Kỳ 2: Thái tử Đảng và thế hệ hoài nghi
Members Public

Trần Lam Phương Kỳ trước: Mô hình nhân sự Đảng Cộng Sản Trung Hoa – Kỳ 1: Tri thức và phục tùng Với mục đích làm mới bộ máy lãnh đạo trung ương, một hệ thống đã được đảng chính trị độc nhất ở Trung Quốc tung ra. Theo hệ thống này, các quan chức […]

Trần Lam Phương
Thời sự
Lược sử hệ thống lưỡng đảng ở Hoa Kỳ

Lược sử hệ thống lưỡng đảng ở Hoa Kỳ
Members Public

Dạ Lãm (dịch) Thuyết liên bang và Thuyết Chống liên bang – những viên gạch đầu tiên của hệ thống lưỡng đảng Sau khi Tuyên ngôn độc lập (1776) được công bố và trước sự thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập (1783), các tiểu bang thuộc địa quyết định “liên minh” như […]

Dạ Lãm
Thể chế
Mô hình minh bạch thông tin tài chính của đảng phái chính trị tại Anh

Mô hình minh bạch thông tin tài chính của đảng phái chính trị tại Anh
Members Public

Nam Quỳnh Bài trước: Kiểm soát đảng phái chính trị tại Vương Quốc Anh Các đảng chính trị tại Anh theo luật bắt buộc phải nộp báo cáo chi tiêu hàng năm cho Hội Đồng và công khai tất cả các khoản đóng góp tài chính mà họ nhận được cho Hội Đồng. Hội Đồng […]

Nam Quỳnh
Quan điểm
Kiểm soát đảng phái chính trị tại Vương Quốc Anh

Kiểm soát đảng phái chính trị tại Vương Quốc Anh
Members Public

Nam Quỳnh Một vụ scandal dùng tiền mua nghị viên đã góp phần nâng cao chuẩn mực minh bạch thông tin về đảng phái chính trị tại Anh như thế nào? — Anh quốc có một lịch sử thực hành dân chủ đa đảng phái lâu đời. Những hình thức sơ khai của các đảng […]

Nam Quỳnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →