dịch bệnh

Thuyết Căng thẳng Ký sinh: Dịch bệnh sinh toàn trị?

Thuyết Căng thẳng Ký sinh: Dịch bệnh sinh toàn trị?
Members Public

“Ôi dào lại có vụ dịch bệnh sinh toàn trị?” “Dở hơi.” “Thật khiên cưỡng, gượng ép.”  Nếu bạn nghĩ như vậy khi đọc tiêu đề bài viết thì tôi rất chia sẻ, vì chính tôi cũng từng nghĩ như thế. Quả thật là, làm sao có thể đơn giản hóa các yếu tố lịch sử, văn […]

Bùi Công Trực
Thể chế
Không thể “chống dịch” bằng tư duy “chống giặc”

Không thể “chống dịch” bằng tư duy “chống giặc”
Members Public

Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói “chống dịch như chống giặc”, ta tất nhiên hiểu “giặc” ở đây là các con virus vi khuẩn gây bệnh, chứ không phải người bị nhiễm bệnh. Vấn đề ở chỗ, ai thấy được các con vi sinh vật gây bệnh đó để chống? Trong trận chiến chống […]

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →