điểm sách

Điểm sách: Nguồn gốc trật tự chính trị của Francis Fukuyama

Điểm sách: Nguồn gốc trật tự chính trị của Francis Fukuyama
Members Public

Cái gì tạo ra một xã hội có trật tự và sống động – Francis Fukuyama có đưa ra được câu trả lời? Dịch giả Phạm Nguyên Trường Tác gia Yoshihiro Francis Fukuyama sinh ngày 27 tháng 10 năm 1952 là một nhà chính trị, kinh tế học người Mỹ. Fukuyama được biết đến rộng […]

Phạm Nguyên Trường
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →