diễn giải luật thành văn

“Cà lăm pháp lý” – Từ khác âm đồng nghĩa trong tiếng Anh

“Cà lăm pháp lý” – Từ khác âm đồng nghĩa trong tiếng Anh
Members Public

Bữa hổm Anh Cả Lý viết bài kia về hai bà thẩm phán Tối cao Pháp viện Mỹ đấu chưởng ngữ pháp tiếng Anh. Đăng xong thì nhận được một comment rất hay của một bạn đọc. Bạn đọc Tieu Son chỉ ra cho Anh Cả Lý thấy một cái sai trong bài của mình: […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng Anh và trận thư hùng ở Tối cao Pháp viện Mỹ

Ngữ pháp tiếng Anh và trận thư hùng ở Tối cao Pháp viện Mỹ
Members Public

Trong kỳ trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu một trường hợp ngữ pháp tiếng Anh gây “bão táp” trên công đường tại Mỹ. Kỳ này, chúng ta tìm hiểu một trường hợp “bão táp” còn kinh hoàng hơn. “Cơn bão” này lên đến tận Tối cao Pháp viện Mỹ, dẫn đến một màn tranh […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →