Henry David Thoreau

Henry David Thoreau sẽ nói gì về khái niệm “công dân tốt” của Đen Vâu?

Henry David Thoreau sẽ nói gì về khái niệm “công dân tốt” của Đen Vâu?
Members Public

Trong một xã hội bất công, đóng thuế coi chừng là phản động.

Bùi Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang
Đóng thuế hay không đóng thuế: đó là vấn đề 

Đóng thuế hay không đóng thuế: đó là vấn đề 
Members Public

“Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.” Tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, Hồ […]

Vi Yên
Quan điểm
Bất tuân dân sự – Kỳ 6: Cuộc chiến thầm lặng với chính phủ

Bất tuân dân sự – Kỳ 6: Cuộc chiến thầm lặng với chính phủ
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Nhân vật
Bất tuân dân sự – Kỳ 5: Khi nhà nước túng quẫn

Bất tuân dân sự – Kỳ 5: Khi nhà nước túng quẫn
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Triết học
Bất tuân dân sự – Kỳ 4: Bắt đầu từ không đóng thuế?

Bất tuân dân sự – Kỳ 4: Bắt đầu từ không đóng thuế?
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Triết học
Bất tuân dân sự – Kỳ 3: Làm gì với những đạo luật bất công?

Bất tuân dân sự – Kỳ 3: Làm gì với những đạo luật bất công?
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Triết học
Bất tuân dân sự – Kỳ 2: Giá của một người trung thực

Bất tuân dân sự – Kỳ 2: Giá của một người trung thực
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Triết học
Bất tuân dân sự – Kỳ 1: Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất

Bất tuân dân sự – Kỳ 1: Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. 160 […]

Phạm Nguyên Trường
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →