hội thánh đức chúa trời

Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?

Cấm cản tôn giáo: Đâu chính, đâu tà?
Members Public

“Cái thuyết thiên đường, tóm lại chỉ là chuyện hoang đường, không có bằng chứng. Hơn nữa nếu không kính thần minh, không thờ tiên tổ thì rất trái với chính đạo. Những việc trái luân lý, hại phong hóa, điều ấy kể ra còn nhiều, thực đã phạm đến pháp luật. Đạo ấy quy […]

Vi Yên
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →