Hội thánh Tin Lành Đấng Christ

Tôn giáo tháng 3/2021: Lại có thêm người Thượng bị kiểm điểm vì sinh hoạt tôn giáo ở Phú Yên
Members Public

Công an Phú Yên: “Giấy tờ đâu chứng nhận đây là điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo?”

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 2/2021: Quốc hội Liên bang Đức sẽ tổ chức điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Tôn giáo tháng 2/2021: Quốc hội Liên bang Đức sẽ tổ chức điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Members Public

Một đại tá công an về phụ trách tôn giáo, trong khi Quốc hội Đức để ý đến Việt Nam.

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 1/2021: Cuộc kiểm điểm trong đêm tối

Tôn giáo tháng 1/2021: Cuộc kiểm điểm trong đêm tối
Members Public

Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ đứng trước nguy cơ bị chính quyền trấn áp nặng nề.

Thái Thanh
Tôn giáo
Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền – Kỳ 2

Bảy tổ chức tôn giáo không qua được chiếc phễu thanh lọc của chính quyền – Kỳ 2
Members Public

Bạn có thể chưa từng biết đến sự tồn tại của họ. Đó có thể là điều chính quyền muốn.

Trần Phương
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 7: Tranh chấp nhà, đất; chính sách đất đai phân biệt đối với các tổ chức tôn giáo

Tôn giáo tháng 7: Tranh chấp nhà, đất; chính sách đất đai phân biệt đối với các tổ chức tôn giáo
Members Public

Trong bản tin tháng Bảy này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao các tôn giáo khó phát triển với chính sách đất đai phân biệt của chính quyền Việt Nam qua mục [Bàn tay của chính quyền] và mục [Ngày này năm xưa]. Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam tiếp tục […]

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →