John Stuart Mill

Phải trái đúng sai thời đại dịch

Phải trái đúng sai thời đại dịch
Members Public

Công lợi, tự do cá nhân và quân bình, đâu là lựa chọn đúng?

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Tự do ngôn luận –  Kỳ 1: Đừng mơ tuyệt đối và đừng sợ vô đối

Tự do ngôn luận – Kỳ 1: Đừng mơ tuyệt đối và đừng sợ vô đối
Members Public

Trong mọi cuộc tranh luận về “tự do ngôn luận”, ta đều thường gặp hai thái cực khác nhau, một bên là ảo ảnh, và một bên là ám ảnh. Ảo ảnh về sự tồn tại của cái gọi là tự do tuyệt đối, và ám ảnh sợ hãi về tự do của người khác. […]

Y Chan
Triết học
Tinh thần tự do: Hãy là ngọn đèn cho chính mình

Tinh thần tự do: Hãy là ngọn đèn cho chính mình
Members Public

Trong thời kỳ Duy Tân Minh Trị cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đã đi lùng sục và dịch hàng loạt sách chính trị, luật, kinh tế của phương Tây. Tác phẩm “Bàn về tự do” (On Liberty) của triết gia người Anh John Stuart Mill (xuất bản lần đầu năm 1859) được một giáo […]

Lý Minh
Quan điểm
John Stuart Mill và chuyện ‘Công nghệ Giáo dục’

John Stuart Mill và chuyện ‘Công nghệ Giáo dục’
Members Public

“Chúng ta không bao giờ chắc chắn được rằng cái ý kiến mà ta đang cố sức dập tắt là một ý kiến sai lầm; ngay cả nếu như chúng ta tin chắc đi nữa thì việc dập tắt nó vẫn là một điều xấu xa”. John Stuart Mill (1806 – 1873), nhà triết học […]

Nguyễn Quân
Quan điểm
Đọc “Bàn về tự do”: Khi bạo chúa không chỉ mang tên chính quyền

Đọc “Bàn về tự do”: Khi bạo chúa không chỉ mang tên chính quyền
Members Public

Kể từ thời Hy Lạp cổ, khái niệm “tự do” chủ yếu mang nghĩa bảo vệ cá nhân trước bạo quyền. Theo thời gian, ý nghĩa của tự do cũng chuyển biến dần theo vị thế của các nhà cai trị – từ chỗ ông chủ mà trở thành những người phụng sự nhân dân. […]

Vi Yên
sách
Cốt lõi của tự do là tự do kinh tế

Cốt lõi của tự do là tự do kinh tế
Members Public

Từ cuối những năm 1800, khi Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Tân Tự do, và Tư tưởng Tiến bộ vươn lên, thì người ta thường có thái độ coi thường tự do kinh tế, cho rằng đấy là quan niệm thô lậu, không quan trọng – chỉ có những kẻ giàu có mới thực […]

Phạm Nguyên Trường
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →