Khổng giáo

Cách nhìn của Khổng giáo về hôn nhân đồng giới

Cách nhìn của Khổng giáo về hôn nhân đồng giới
Members Public

Khác với suy nghĩ của nhiều người, các học thuyết Nho giáo không trực tiếp chống hôn nhân đồng giới.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quyền con người
Nho giáo cản trở tiến trình dân chủ hóa Việt Nam như thế nào

Nho giáo cản trở tiến trình dân chủ hóa Việt Nam như thế nào
Members Public

Trong bài này, người viết sẽ đưa ra dẫn chứng để lập luận rằng sự ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo đã tạo ra các rào cản làm trì trệ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Muốn lập luận Nho giáo không chống dân chủ, thì phải chứng minh được (1) các học […]

Mai Vũ Phạm
Văn hóa chính trị
Văn hoá Nho giáo – đất lành cho các nhà độc tài

Văn hoá Nho giáo – đất lành cho các nhà độc tài
Members Public

Nho giáo đã thấm sâu vào văn hóa Việt Nam, tác động lên ý thức và hành động của hầu hết mọi người.

Mai Vũ Phạm
Văn hóa chính trị
Khổng giáo trong tư duy về chính quyền của Hồ Chí Minh: Phản biện GS. Bùi Ngọc Sơn

Khổng giáo trong tư duy về chính quyền của Hồ Chí Minh: Phản biện GS. Bùi Ngọc Sơn
Members Public

Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh có lẽ là một trong những đề tài tốn giấy mực, cơm gạo nhất của nhân dân Việt Nam. Tính đến hiện nay, năm 2019, ngoài bộ Hồ Chí Minh toàn tập lên đến 12 bộ, có đến hàng ngàn tác phẩm “ngách” cấp trung ương, […]

Võ Văn Quản
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →