lưỡng đảng

Cuộc chiến ‘ngầm’ phía sau mỗi cuộc tranh luận tranh cử Tổng thống Mỹ

Cuộc chiến ‘ngầm’ phía sau mỗi cuộc tranh luận tranh cử Tổng thống Mỹ
Members Public

Café Luật Khoa — Các cuộc tranh luận tổng thống Mỹ được tổ chức vào mỗi dịp bầu cử tổng thống, thường là mỗi 4 năm một lần. Hình thức tranh luận trên phát thanh truyền hình phục vụ cho tranh cử tổng thống được đưa ra lần đầu tiên năm 1960 với hai ứng […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa
8 Ưu nhược điểm cơ bản của hệ thống lưỡng đảng

8 Ưu nhược điểm cơ bản của hệ thống lưỡng đảng
Members Public

Trần Lam Phương (tổng hợp) Dạng thức chính thể nào là dạng thức hiệu quả nhất? Khi trả lời cho câu hỏi này, chính thể đại diện thường nổi lên như là một trong những câu trả lời ưu tú nhất thể hiện tiềm năng một chính thể phải làm được. Theo đó, khi người […]

Trần Lam Phương
Thời sự
Lược sử hệ thống lưỡng đảng ở Hoa Kỳ

Lược sử hệ thống lưỡng đảng ở Hoa Kỳ
Members Public

Dạ Lãm (dịch) Thuyết liên bang và Thuyết Chống liên bang – những viên gạch đầu tiên của hệ thống lưỡng đảng Sau khi Tuyên ngôn độc lập (1776) được công bố và trước sự thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập (1783), các tiểu bang thuộc địa quyết định “liên minh” như […]

Dạ Lãm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →