Mậu Thân

Mậu Thân và Công pháp – Kỳ 4: Tết, Bảy Lốp và thường dân

Mậu Thân và Công pháp – Kỳ 4: Tết, Bảy Lốp và thường dân
Members Public

Với những phân tích chi tiết trong phạm vi ba bài viết ở các kỳ trước, chúng ta đã có nền tảng cơ bản để phân tích sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 trong lịch sử chiến tranh Việt Nam dưới góc nhìn của công pháp quốc tế. Lực lượng tham gia chính yếu […]

Võ Văn Quản
Công pháp Quốc tế
Mậu Thân và Công pháp – Kỳ 3: Tính chính danh của Mặt trận Giải phóng

Mậu Thân và Công pháp – Kỳ 3: Tính chính danh của Mặt trận Giải phóng
Members Public

Ngoài Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH) và Việt Nam Cộng hoà (VNCH), còn một đối tượng nữa cần phải nghiên cứu trong sự kiện Tết Mậu thân năm 1968: “Việt Cộng”. Với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là người miền Bắc, điều này nghe có thể hơi lạ. Chẳng phải “Việt Cộng” […]

Võ Văn Quản
Công pháp Quốc tế
Mậu Thân và Công pháp – Kỳ 2: Tính chính danh của Việt Nam Cộng hoà

Mậu Thân và Công pháp – Kỳ 2: Tính chính danh của Việt Nam Cộng hoà
Members Public

Ở kỳ 1, chúng ta đã bàn về tính chính danh, hay tư cách pháp lý của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH). “Kẻ thua cuộc” Việt Nam Cộng hoà (VNCH) có lẽ ít khi có cơ hội bảo vệ tính chính danh của mình. Cho đến nay, một trong những thứ mà học […]

Võ Văn Quản
Công pháp Quốc tế
Mậu Thân và Công pháp – Kỳ 1: Tính chính danh của miền Bắc

Mậu Thân và Công pháp – Kỳ 1: Tính chính danh của miền Bắc
Members Public

Trận chiến Tết Mậu Thân năm 1968 cho đến nay vẫn là một trong những đề tài gây chia rẽ nhất trong cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước. Trong loạt bài này, tôi sẽ bàn đến trận chiến dưới góc độ công pháp quốc tế, và do vậy, rất có thể sẽ […]

Võ Văn Quản
Công pháp Quốc tế
Mậu Thân: Kẻ thắng, người thua

Mậu Thân: Kẻ thắng, người thua
Members Public

Chỉ ít phút trước 3 giờ sáng ngày 31/1/1968, một tiểu đội du kích quân Việt Cộng đã kích nổ bức tường phía ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn tạo ra một lỗ nhỏ để tiến vào, bắn hạ hai quân cảnh Mỹ đang cố gắng cản đường và sau đó vây […]

Quỳnh Vi
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →