nghiên cứu về Việt Nam

Giới thiệu chuyên đề nghiên cứu tham nhũng Việt Nam: Lực lượng độc lập đang đứng ở đâu?

Giới thiệu chuyên đề nghiên cứu tham nhũng Việt Nam: Lực lượng độc lập đang đứng ở đâu?
Members Public

Các nhóm độc lập cần có tri thức riêng để tham gia vào vấn đề chống tham nhũng.

Luật Khoa tạp chí
Thể chế
Anh ngữ tại Việt Nam: Lịch sử và các trở ngại của quá trình bình dân hóa một ngôn ngữ toàn cầu

Anh ngữ tại Việt Nam: Lịch sử và các trở ngại của quá trình bình dân hóa một ngôn ngữ toàn cầu
Members Public

Tiếng Anh đang trở thành “lingua franca” tại Việt Nam, nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều trúc trắc.

Bùi Công Trực
Tiếng Anh
Ba quyển sách đáng chú ý về Việt Nam năm 2020

Ba quyển sách đáng chú ý về Việt Nam năm 2020
Members Public

Những nghiên cứu kỳ công này sẽ đưa bạn vượt ra ngoài chân trời tư duy cũ kỹ.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →