phân biệt đối xử

Các nước trên thế giới chống phân biệt đối xử về ngoại hình như thế nào?

Các nước trên thế giới chống phân biệt đối xử về ngoại hình như thế nào?
Members Public

Tại Việt Nam, yêu cầu về ngoại hình để được ứng tuyển cho một công việc không hẳn là điều mới lạ. Muốn làm việc tại các cơ quan công quyền hay công ty tư nhân trong nước? Yêu cầu về chiều cao gần như không thể thiếu. Vậy còn những công ty đa quốc […]

Võ Văn Quản
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →