quỹ từ thiện

Tôn giáo tháng 7/2021: Chính quyền bàn về nguồn lực của tôn giáo trong lĩnh vực an sinh xã hội

Tôn giáo tháng 7/2021: Chính quyền bàn về nguồn lực của tôn giáo trong lĩnh vực an sinh xã hội
Members Public

Các tin khác: tu sĩ tình nguyện chăm sóc bệnh nhân, tù nhân lương tâm chịu rủi ro nhiễm COVID-19.

Thái Thanh
Tôn giáo
Sau 5 thập niên cấm cản, cánh cửa để tôn giáo làm từ thiện chuyên nghiệp có thể được mở ra?

Sau 5 thập niên cấm cản, cánh cửa để tôn giáo làm từ thiện chuyên nghiệp có thể được mở ra?
Members Public

Cần tạo điều kiện thay vì kìm hãm tổ chức tôn giáo trong hoạt động nhân đạo.

Văn Tâm
Tôn giáo
Thủy Tiên: Thế lưỡng nan giữa đạo đức và pháp luật

Thủy Tiên: Thế lưỡng nan giữa đạo đức và pháp luật
Members Public

Bạn làm một việc đúng với đạo đức và lương tâm của bạn, thế nhưng việc bạn làm lại trái với quy định của pháp luật hiện hành. Chính quyền có thể sử dụng các quy định hiện hành đã được đặt ra trong các văn bản pháp luật để trừng phạt bạn. Nhẹ thì […]

Lý Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →