súng ống

Tại sao Tối cao Pháp viện Mỹ sẽ không giới hạn quyền súng ống?

Tại sao Tối cao Pháp viện Mỹ sẽ không giới hạn quyền súng ống?
Members Public

Tu chính án thứ Hai (bảo vệ quyền tư hữu vũ khí bao gồm súng ống của người dân Hoa Kỳ – ND) đã luôn được các nhánh lập pháp và hành pháp của chính phủ Mỹ bảo vệ mạnh mẽ – chúng ta đừng mong rằng Tối cao Pháp viện các nhiệm kỳ tới […]

Trâm Huyền
Quan điểm
Vì sao người Mỹ cần súng và Tu chính án thứ hai?

Vì sao người Mỹ cần súng và Tu chính án thứ hai?
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Quyền tư hữu vũ khí của người dân Hoa Kỳ bấy lâu nay luôn là đề tài để các chính trị gia toàn thế giới, không chỉ ở Việt Nam, lấy ra làm ví dụ cho một dân tộc hung hăng và hiếu chiến. Sau vụ việc tại trường đại học […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →