tà đạo

Hoa Kỳ: Quản lý tà đạo bằng con đường “xã hội hóa”

Hoa Kỳ: Quản lý tà đạo bằng con đường “xã hội hóa”
Members Public

Dùng nguồn lực của xã hội để chống lại ảnh hưởng xấu của các tư tưởng cực đoan.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ nói “sẵn sàng đón các đạo lạ”. Bạn nên hiểu chuyện này thế nào?

Ban Tôn giáo Chính phủ nói “sẵn sàng đón các đạo lạ”. Bạn nên hiểu chuyện này thế nào?
Members Public

Chính quyền sẽ cần phải giải quyết những vấn đề mà chính họ đã tạo ra.

Văn Tâm
Tôn giáo
Thế nào là “tà đạo”? 4 vấn đề về các tôn giáo mới chính quyền không muốn bạn biết

Thế nào là “tà đạo”? 4 vấn đề về các tôn giáo mới chính quyền không muốn bạn biết
Members Public

Chưa có khái niệm chính thức, nhưng đàn áp vẫn liên tục xảy ra.

Văn Tâm
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →