tiền công đức

Tiền công đức: Cách nào để nhà chùa đấu lại với nhà nước?

Tiền công đức: Cách nào để nhà chùa đấu lại với nhà nước?
Members Public

Cuộc chiến xoay quanh chiếc hòm công đức của nhà chùa không có lời giải đơn giản.

Văn Tâm
Tôn giáo
“Tiền công đức”: Vì sao nhà nước giằng co với nhà chùa

“Tiền công đức”: Vì sao nhà nước giằng co với nhà chùa
Members Public

Lần hiếm hoi nhà chùa dùng Hiến pháp để đấu lý với nhà nước.

Văn Tâm
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 6/2021: Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết liệt bảo vệ tiền công đức

Tôn giáo tháng 6/2021: Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết liệt bảo vệ tiền công đức
Members Public

Các tin khác: Cơ hội thay đổi chính sách đất đai về tôn giáo; “đạo lạ” âm thầm phát triển.

Thái Thanh
bản tin tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →