tính chính danh

Tính chính danh của chính sách chống dịch COVID-19

Tính chính danh của chính sách chống dịch COVID-19
Members Public

Cuộc khủng hoảng COVID-19 là hệ quả của một chính sách thiếu tính chính danh.

Thúy Ngoan
Chính trị
Chiếc tivi: Trái tim của những chế độ độc tài

Chiếc tivi: Trái tim của những chế độ độc tài
Members Public

*** Mọi chính quyền trên đời này đều do dân nuôi. Các chính quyền độc tài, cho dù khét tiếng trong việc dùng bạo lực và lực lượng quân đội an ninh để “trị dân”, cũng không phải là ngoại lệ. Họ đều hoàn toàn phụ thuộc vào người dân. Đó là lý do tất […]

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang
Trị thủy và tính chính danh của nhà nước

Trị thủy và tính chính danh của nhà nước
Members Public

Nguyễn Trãi đã mượn ý của Tuân Tử – một triết gia người nước Triệu thời Chiến Quốc – để nói về sức mạnh của lòng dân bằng một câu thơ trong bài Quan Hải: “Lật thuyền mới thấm, dân là nước”. Tuân Tử từng giảng: “Dân cũng như nước, nước có thể chở được […]

Quỳnh Vi
Văn hóa chính trị
Làm sao để từ nhà cầm quyền trở thành chính quyền?

Làm sao để từ nhà cầm quyền trở thành chính quyền?
Members Public

Kẻ cai trị không tự nhiên có tính chính danh, nó được nhân dân trao cho.

Đoan Trang
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →