Tôn giáo mới ở Việt Nam

Tôn giáo tháng 12/2021: Ban Tôn giáo Chính phủ muốn định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tôn giáo tháng 12/2021: Ban Tôn giáo Chính phủ muốn định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Members Public

Những tin tức tôn giáo đáng chú ý trong tháng cuối cùng của năm 2021.

Thái Thanh
bản tin tôn giáo
Tôn giáo tháng 9/2021: Ban Tôn giáo TP. Hà Nội lo ngại các tôn giáo mới hoạt động qua mạng xã hội

Tôn giáo tháng 9/2021: Ban Tôn giáo TP. Hà Nội lo ngại các tôn giáo mới hoạt động qua mạng xã hội
Members Public

Chính quyền có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng tôn giáo mới phức tạp nhất từ trước đến nay.

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 10/2020: Chính quyền cấm linh mục Đan viện Thiên An hồi hương

Tôn giáo tháng 10/2020: Chính quyền cấm linh mục Đan viện Thiên An hồi hương
Members Public

Các nhà hoạt động tôn giáo ở Việt Nam đang phải trả giá đắt, đôi khi có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →