trốn thuế

Trốn thuế –  công cụ đàn áp thế hệ mới?

Trốn thuế – công cụ đàn áp thế hệ mới?
Members Public

Ai cũng tham nhũng, trốn thuế như nhau. Nhưng nếu bạn chống lại Putin, thì bạn rồi đời.  Đó là cách nói của giáo sư Mark Galeotti, Đại học New York, Hoa Kỳ, khi mô tả hiện tượng tham nhũng, trốn thuế và các gian lận tài chính như là công cụ để Tổng thống […]

Võ Văn Quản
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →