trưng cầu dân ý

Cuộc trưng cầu dân ý đưa Ngô Đình Diệm lên chức tổng thống có dân chủ?

Cuộc trưng cầu dân ý đưa Ngô Đình Diệm lên chức tổng thống có dân chủ?
Members Public

Bầu cử ở Việt Nam Cộng hòa, nhất là cuộc trưng cầu dân ý phế truất Bảo Đại, lập nền cộng hòa và đưa Ngô Đình Diệm lên chức tổng thống, theo mô tả của báo chí đương đại hiện nay, có thể tổng hợp trong vài từ như “giả hiệu”, “giật dây”, “trắng trợn”, […]

Võ Văn Quản
việt nam cộng hòa
Luật trưng cầu dân ý Việt Nam – Tiến bộ trong “kiểm soát”

Luật trưng cầu dân ý Việt Nam – Tiến bộ trong “kiểm soát”
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Trưng cầu dân ý – Quyền lực của dân chủ trực tiếp Ở Hoa Kỳ, trưng cầu dân ý và quyền lập pháp công cộng (“initiative” – tạm dịch, một loại quyền đặc trưng của công dân mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ nhằm đưa ra sáng kiến luật, sửa đổi […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →