trung thành chính trị

Mạn đàm đầu năm: Nhà khoa học, tự do và lòng trung thành chính trị

Mạn đàm đầu năm: Nhà khoa học, tự do và lòng trung thành chính trị
Members Public

Khoa học có cần tính đảng?

Huỳnh Công Đương
Quan điểm
Vì sao tôi lại phải trung thành với đất nước Việt Nam?

Vì sao tôi lại phải trung thành với đất nước Việt Nam?
Members Public

Lòng trung thành cũng giống như tình yêu nam nữ. Nó phải đến từ hai phía.

Bùi Công Trực
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →