tự do học thuật

Mạn đàm đầu năm: Nhà khoa học, tự do và lòng trung thành chính trị

Mạn đàm đầu năm: Nhà khoa học, tự do và lòng trung thành chính trị
Members Public

Khoa học có cần tính đảng?

Huỳnh Công Đương
Quan điểm
Tiến sĩ Quý bị bắt, tự do học thuật và “quyền lực” của Foucault

Tiến sĩ Quý bị bắt, tự do học thuật và “quyền lực” của Foucault
Members Public

Một tiến sĩ bị bắt vì “dám” tố cáo đạo văn, một dấu hiệu của một nền học thuật biến dạng.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →