tự ứng cử

6 gương mặt ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội

6 gương mặt ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Members Public

Trước mắt những ứng viên độc lập này là rất nhiều hàng rào phải vượt qua.

Hồng Anh
Bầu cử
Bầu cử Việt Nam 2021: Người tự ứng cử còn ba tuần nữa để nộp hồ sơ

Bầu cử Việt Nam 2021: Người tự ứng cử còn ba tuần nữa để nộp hồ sơ
Members Public

Có thể nhiều người sẽ cho đó là chuyện viển vông, nhưng quyền ta, ta hãy cứ làm.

Hồng Anh
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →