Hồng Anh

Tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?

Tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?
Members Public

Từ tiền đóng hòm phiếu đến tiền bồi dưỡng cán bộ, tất cả đều là tiền thuế của người dân.

Hồng Anh
Bầu cử
“Quân xanh, quân đỏ” làm khó cử tri: Giáo viên cấp 2 tranh cử với ủy viên Bộ Chính trị

“Quân xanh, quân đỏ” làm khó cử tri: Giáo viên cấp 2 tranh cử với ủy viên Bộ Chính trị
Members Public

Quá vênh nhau về địa vị chính trị, vẫn được xếp chung một đơn vị bầu cử.

Hồng Anh
Bầu cử
Giám sát hội nghị cử tri nơi cư trú: Bạn có quyền yêu cầu dừng hội nghị trong trường hợp này

Giám sát hội nghị cử tri nơi cư trú: Bạn có quyền yêu cầu dừng hội nghị trong trường hợp này
Members Public

Bạn có nhiều quyền lực trong hội nghị cử tri hơn bạn nghĩ.

Hồng Anh
Bầu cử
6 gương mặt ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội

6 gương mặt ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Members Public

Trước mắt những ứng viên độc lập này là rất nhiều hàng rào phải vượt qua.

Hồng Anh
Bầu cử
Mới tiếp nhận hồ sơ đã dự kiến được số người tự ứng cử – Họ đã làm điều đó như thế nào?

Mới tiếp nhận hồ sơ đã dự kiến được số người tự ứng cử – Họ đã làm điều đó như thế nào?
Members Public

Người tự ứng cử đại biểu Quốc hội mà cũng phải được dự kiến? Chuyện này nên hiểu ra sao?

Hồng Anh
Bầu cử
Bầu cử Việt Nam 2021: 12 mốc thời gian cử tri nào cũng nên xem qua

Bầu cử Việt Nam 2021: 12 mốc thời gian cử tri nào cũng nên xem qua
Members Public

Một tương lai khác rất có thể sẽ bắt đầu từ việc hiểu về tiến trình bầu cử hiện tại.

Hồng Anh
Bầu cử
Bầu cử Việt Nam 2021: Người tự ứng cử còn ba tuần nữa để nộp hồ sơ

Bầu cử Việt Nam 2021: Người tự ứng cử còn ba tuần nữa để nộp hồ sơ
Members Public

Có thể nhiều người sẽ cho đó là chuyện viển vông, nhưng quyền ta, ta hãy cứ làm.

Hồng Anh
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →