tường lửa

Vượt tường lửa đọc các trang bị chặn có phạm pháp không?

Vượt tường lửa đọc các trang bị chặn có phạm pháp không?
Members Public

Có bạn đọc thắc mắc với chúng tôi thế này: Luật Khoa bị chặn truy cập ở Việt Nam, vậy việc vượt tường lửa để truy cập Luật Khoa có phải là vi phạm pháp luật không? Về chuyện này, tôi xin trả lời như sau: Tính pháp lý của việc chặn một trang thông […]

Võ Văn Quản
Vấn đề Pháp lý
Khi bị nhốt dưới đáy giếng, ếch nên làm gì?

Khi bị nhốt dưới đáy giếng, ếch nên làm gì?
Members Public

Nhiều độc giả phản ánh rằng gần đây việc truy cập Luật Khoa gặp nhiều khó khăn hơn trước. Luật Khoa bị chặn không phải là chuyện mới. Ba năm sau khi được thành lập, trang web của Luật Khoa đã bị đưa vào “danh sách đen”, không cho người dùng từ Việt Nam truy […]

Y Chan
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →