ứng viên độc lập

6 gương mặt ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội

6 gương mặt ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Members Public

Trước mắt những ứng viên độc lập này là rất nhiều hàng rào phải vượt qua.

Hồng Anh
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →