xâm hại tình dục trẻ em

Tội ấu dâm dưới góc nhìn luật so sánh: Hết “tù” không phải là hết “tội”

Tội ấu dâm dưới góc nhìn luật so sánh: Hết “tù” không phải là hết “tội”
Members Public

Nhân đạo không đồng nghĩa với sự dễ dãi.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Vấn đề Pháp lý
Ai đang tiêu tiền thuế vào việc bảo vệ trẻ em?

Ai đang tiêu tiền thuế vào việc bảo vệ trẻ em?
Members Public

Các vụ xâm hại tình dục trẻ em gần đây là dịp để chúng ta nhìn lại xem tiền thuế của người dân đang được sử dụng vào việc bảo vệ trẻ em như thế nào. Luật Khoa liệt kê một số cơ quan, tổ chức nhận tiền từ người dân để làm việc về […]

Trần Hà Linh
Thời sự
Người nhà nên làm gì khi biết trẻ bị xâm hại tình dục?

Người nhà nên làm gì khi biết trẻ bị xâm hại tình dục?
Members Public

Dưới đây là những lời khuyên của tổ chức Parents Protect (Anh quốc) đối với các bậc cha mẹ và người thân có trẻ bị xâm hại tình dục. CÁCH BẠN PHẢN ỨNG VỚI TRẺ LÀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG 3/4 số trẻ bị xâm hại tình dục không nói cho bất kỳ ai và nhiều […]

Trần Hà Linh
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →